AMIL ZAKAT MTsN 3 PAMEKASAN, MENERIMA DAN MENYALURKAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

Salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim di bulan ramadhan yakni membayar zakat fitrah. Selain wajib dilaksanakan, tetapi disamping itu ada pula beberapa golongan yang tidak diwajibkan menunaikan rukun Islam ini, malah mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Lanjut Baca …